Una amplia carta!!!!!!!!!!!!!!!!

                           Sopa de peix        
                           Musclos 
                           Sarsueles
                           Arrós caldós
                           Paelles
                           Graellades de peix
                           Fritades
                           Calamars romana
                           Carn 
                           i molt mes!!!!